🔴زمین‌خواری در این دولت به حدی رسید که حتی ماجرای ویلای غیرمجاز دختر وزیر و مدیر نهاد ریاست‌جمهوری هم خبرساز شد
اما قوه‌قضاییه در یک سال توانست ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی ملی تصرف شده را به بیت‌المال بازگرداند و درضمن ۳۹ هزار و ۱۷۰ هکتار از سواحل تصرف شده را آزاد کند
#کارنامه_رییسی

✍️ دانيال معمار

نظرات