با دیدن این دو قسمت از #مناظره نتیجه قطعی گرفتم که اولا شورای نگهبان واقعا در احراز صلاحیت افراد عالی کار کرده است و حتی به نظر من می‌شد آقایان مهرعلیزاده و همتی را هم رد صلاحیت کرد!
دو تا ٣ ساعت مناظره مردم نگاه کردند و آقایان #مهر_علیزاده و #همتی بیشتر سعی در تخریب و فراکنی و احساسی کردن مردم با الفاظی حساس مثل #حجاب، #آزادی، #فیلترینگ داشتند.
دم آقایان رئيسی و جلیلی گرم که در اخلاق سنگ تمام گذاشتند و بارک الله به آقایان زاکانی، قاضی‌زاده و رضایی...
#انتخابات
#رأی_دادن_صحیح
#انتخاب_اصلح
#رئیسی_می_تواند_قوه_مجریه_را_پاکسازی_کند

نظرات