باز بدون هیچ دلیلی
می زنم به عدو سیلی
رای میدم به عشق رهبرم به آقای #جلیلی

#جلیلی_رییسی
#سید_رضا_نریمانی

نظرات