محمد رد صلاحیت شه من #رای_میدم
جلیلی و رئیسی هم رد بشن باز من #رای_میدم
احمدی نژاد هم تایید شه باز #رای_میدم
برق و روزی چهل دفعه قطع کنن باز #رای_میدم
سنگ از آسمون بباره من #رای_میدم
👈 چون حاج قاسم اگه بود رای میداد
چون رای من آتیش میزنه به جون لیبرال و سعود و یهود

#من_رأی_میدهم

نظرات