‏خبر خوب!
در پی حمایت های قضایی؛ کارخانه شیر وارنا چهارشنبه هفته جاری به بهره برداری می رسد!
سیاست دستگاه قضایی، رفع موانع موجود در مسیر تولید و حمایت همه جانبه از چرخه تولید است!

ای کاش دولت در این زمینه سنگ اندازی نمی کرد، پیش قدم شدن پیش کش!

✍ حاج علیسا

نظرات