🚫. *از سیاست فرار نکنید!!!* 🚫


⚠. *هیچ راه فراری از سیاست نیست ، چه بخواهیم و چه نخواهیم ، این سیاست هست که حکومتها را تشکیل می دهد و روابط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ما را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. اگر ما سیاست را رها کنیم ، سیاست ما را رها نخواهد کرد. 👈 این سیاست هست که آمریکا را از آنطرف دنیا به خاورمیانه آورده و دهها پایگاه نظامی زده تا هم بر نفت منطقه مسلط باشد و هم با قلدری بر کشورهای منطقه مسلط شود!!!! 👈 این سیاست هست که سالها به کمک روباه پیر انگلیس آمده و از چپاول کشورهای آسیایی و آفریقایی ثروتهای میلیاردی به جیب زده اند!!!!*

⚠. *از سیاست فرار نکنید ، بلکه سیاست را یاد بگیریم و در زندگی خودمان بکار بگیریم. هر انسانی به علم سیاست نیازمند است. خصوصا ما مسلمانان بیشتر محتاجیم ، چون دیانت باید همراه سیاست باشد ، اگر بصیرت و شناخت نباشد ، دینداری ما هم پوسته ای بیش نخواهد بود. 👈 برخی میگویند سیاست را رها کنیم و به امور مذهبی و فرهنگی بپردازیم !!!! 🚫 این نوع نگاه اشتباه است ، چون این سیاست است که برنامه های فرهنگی و حتی مذهبی ما را تحت تأثیر قرار داده و می دهد.!!! 👈 این سیاست هست که غربیها سندی بنام 2030 می نویسند و از طریق یونسکو به کشورهای دیگر تحمیل می کنند تا نسلی همسو با فرهنگ غربی تربیت شود!!!!*

⚠. *از سیاست فرار نکنید ، تاریخ بخوانیم و عبرت بگیریم ، حتی نمک سفره شما هم به سیاست ربط پیدا می کند ، این سیاست اقتصادی هست که میتواند اقتصاد یک کشور را آباد و یا ویران کند. سیاستهای مالیاتی ، بودجه ، صادرات و واردات ، روابط با کشورهای خارجی همگی در علم سیاست تنیده شده است.* ⚠

🚫. *این سیاست غربیهاست که در انتخابات ما دخالت می کنند ، این سیاست انگلیس خبیث است که شبکه bbc فارسی را ساخته تا ذهن ایرانیها را همسو با سیاست انگلیس کند 👈 این سیاست عربستان سعودی خبیث است که با بودجه های میلیاردی شبکه ایران اینترنشنال را راه انداخته تا هر روز ذهن مردم ایران را تخریب کند.⚠ آیا میتوانیم از سیاست فرار کنیم؟؟؟؟ سیاست ما را در آغوش گرفته است!!!!!* 🚫

☑. *کلام آخر خطاب به قشر مذهبی جامعه : اگر اهل سیاست نباشید ، اگر اهل شناخت حق و باطل نباشید ، اگر مشغول تسبیح و ذکر و دعا شده و از سیاست غافل شوید ، اگر بگویید ما را به سیاست چکار؟؟؟👈 این دینداری ارزشی نخواهد داشت. پوست بدون مغز است. ⚠ این سیاست بود که شخصی مانند یزید حاکم مسلمین میشود و پسر پیامبر را به مسلخ کربلا میفرستد. سیاست را بفهمید و از آن فرار نکنید .⚠ امروز سیاست جهان اسلام دست مقام معظم رهبری است. حرفهایش را بدقت گوش کنیم و اطاعت از ولایت را در زندگی خودمان پیاده کنیم. دیانت ما با سیاست تکمیل خواهد شد.*

☑. *انتخابات مهم ریاست جمهوری را دریابید ، دولتی انقلابی و قوی می خواهیم ، دولتی که در رکاب ولایت ، برای مردم خدمت کند ، نه دولتی که با رهبر انقلاب زاویه داشته باشد. دقت کنید ، راه نجات کشور تشکیل دولت انقلابی و ولایی است.* ☝☝


#ما_رأی_میدهیم
#رییسی_مرد_عمل
#دولت_قوی
#انتخاب_آگاهانه
#نه_به_غربگرایان

➖➖➖➖➖➖➖➖

نظرات