🔴آوازه جهانی یک نخبه ایرانی

دکتر #سعید_محمد از منظر رسانه های غرب و شرق:

وال استریت ژورنال:یکی از دوچهره مهم اقتصادی ایران.

اندیشکده شورای آتلانتیک: همتای تجاری قاسم سلیمانی.

اندیشکده تونی بلر:گزینه جذاب رهبر معظم ایران برای حل مشکلات اقتصادی.

رسانه دولتی راشا تودی روسیه: ژنرال اقتصادی ایران

#امید_ایران

✍مهدی اندرزیان

نظرات