امیر رهبر :
پيرمرد به زنش ميگه بيا ياد قديما کنيم من تو پارک باهات قرار ميزارم تو بيا.يکي 2ساعت طول ميکشه نمياد،ميره خونه ميبينه زنش نشسته خونه داره گريه ميکنه.ميگه چي شده؟ميگه بابام نزاشت بيام!

نظرات