سرگرمی تو ،شده بازی با این دل غمگین و خستم یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه ظلم ، تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار ، من نشستم
نشکن دلمو، به خدا آهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز نگو بی خبری ، نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز، نگو بی خبری ، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
دیوونه نکن ، دلمو اهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
سرگرمی تو، شده بازی با این دل غمگین و خستم یادت نمیاد اون همه قول و قرار هایی که با تو بستم
با این همه ظلم تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم
نشکن دلمو به خدا آهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
دیوونه نکن دلمو اهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

نظرات

  • afsaneh_p💞

    😔😞دلم برات تنگه لعنتیی

  • زهرا

    عالیه