سوال شرعی یه خانم:
دیروز یواشکی از جیب شوهرم پول برداشتم
رفتم یه جفت جوراب شیک و هدیه روز مرد براش خریدم
بعد دیدم یه کمی از پولش اضافه اومده
حیفم اومد بزارم سر جاش رفتم واسه خودم یه جفت النگو خریدم
آیا کار بدی کردم؟😢

روز مرد پیشاپیش مبارک😁😂

نظرات