🌦❄️🌦

🌦اسفند عین پنجشنبه‌هاست
که همیشه صد بار قشنگتر از جمعه‌هاست!
اصلا از همون شروعش قشنگه
سبزه سبز کردن
خونه تکونی و بوی تمیزی و
حذف همه غبارها از زندگی!
عشقِ شیرینی خونگی درست کردن...🌦
حس بوی بهار از پشت پنجره🌸
و بارقۀ آفتاب گرم و بی‌جون⛅️
از لای پرده‌ها روی پوست سرد خونه...
کاشتن بنفشه‌های کوچک خوشبختی...
و پر کردن کلی گلدون با گلهای ظریف و قشنگ بهاری🌸
دیدن ماهی گلی و سنبل توی هر دکه‌ای از خیابون🐠
پایکوبی حاجی فیروز
شور قشنگ چهارشنبه سوری
اسفند یعنی یه سال دیگه
یعنی یه شانس دیگه ...🤍👌

خوش اومدی بهترین ماه سال ♥️

نظرات