مراد تسود ومقشع نم
مریم یم نوا یب
هبوخ ملاح تسه یتقو
منوغاد تسین یتقو
از راست به چپ بخوانید
معنی را کامنت بزارید

نظرات

  • میترا

    من عشقمودوست دارم بی اون می‌میرم وقتی هست حالم خوبه وقتی نیست داغونم

  • reyhanehpaksima

    اشتباه تایپی بود از چپ به راست بخونید