دختر خالم ندا الان داره زایمان میکنه.
دعا کنید براش یه روزی واسه خودتون دعا میکنن.
دختر خاله ندا آروم باش😉 الان تموم میشهکپی از دختر خاله ندا خانم

نظرات

  • Elahe

    اخه بارداره؟