✍️✍️✍️✍️
خار در چشم استخوان در گلو !!!!؟؟؟؟👇

✍️حجت الاسلام طائب:
" شرایط امروز ما همانند روزهای پایانی حکومت عثمان است. که حضرت امیر(ع ) در آن روزیکه فساد تمام جامعه اسلامی را فرا گرفته بود، و مردم از سراسر حاکمیت اسلام به مدینه آمده بودند برای کُشتن عثمان و برداشتن او از قدرت امیرالمؤمنین در دفاع از عثمان بلند شد و حسنین (ع ) و ابوالفضل(ع ) و بنی هاشم را برای دفاع از او اعزام کرد.
اما وقتی بصیرت در بین مردم نباشد، مانند کسیکه در تاریکی راه میرود و نمیداند به چه سَمتی میرود، میگفتند: چرا علی از عثمان دفاع میکند؟!

👈🏿دفاع امیرالمؤمنین(ع )، دفاع از شخصِ عثمان نبود، بلکه دفاع از اسلام بود!؟
امیرالمؤمنین قصد داشتند عثمان در قدرت باقی بماند تا یک اقدامی صورت بپذیرد، و آن اینکه: عثمان والی های بِلاد اسلامی را عوض کند و افراد مورد تایید اسلام را بُگذارد.
تا حضرت علی (ع ) زیر آن را امضا کند و مردم را آرام کند و امیدِ به اصلاح شدن اُمور دهد.

👈🏿یکی از آن والی های فاسد که باید توسط عثمان عزل میشد، معاویه بود.
که اگر این مهم اتفاق می افتاد دیگر نه جنگ صفینی بود و نه حادثه کربلایی و این داغها که بر دل شیعیان نشست..

👈🏿نکتۀ بسیار مهم اینکه، معاویه باید به دست عثمان عَزل میشد، نه امیرالمؤمنین.
(👈🏿هوشیارباشیم وبصیرت داشته باشیم!).

👈🏿دفاعِ امروز ما از روحانی، دفاع از انقلاب است، نه شخص او.
👈🏿امروز، روحانی، همانند عُثمان برای جبهۀمقابلِ حق، تبدیل به یک مهرۀ سوخته شده است.
و بهترین حالت برای این جبهه، حذف روحانیست، و ساختن پیراهن عثمان برای معاویه ((یعنی متفکرین برجام)) است!!.

👈🏿روحانی؛ مانند عثمان باید تا آخرین روز در قدرت بماند. تا به یک سوال جواب بدهد:
و آن اینکه شما در طول ۸ سال ریاست جمهوری چه مشکلی از کشور را حَل کردید و نتیجه اعمال شما در سطح زندگی مردم چه بوده است؟
امیرالمؤمنین ع میخواستند با بقاءِ عثمان، معاویه را نابود کنند و امروز ما میخواهیم با بقاءِ روحانی تا روز آخر قدرت، معاویۀ امروز که متفکرین برجامی هستند را نابود کنیم!
استیضاح رئیس جمهوری که بر اساس یک تفکر وایدئولوژی روی کار آمده است درست نیست، چراکه دشمن اصلی، آن تفکر است، نه شخص.
ما باید آن تفکر را نابود کنیم. ولی با استیضاح، بحث و فضا عوض میشود. شخص مسئول بظاهر از بین میرود! ولی آن تفکر، به حیات خود ادامه میدهد.

👈🏿استیضاح روحانی(حسن فریدون)، و جانشینی جهانگیری، چه سودی دارد؟
جُز بِهَمریختگی بیشتر اوضاع کشور.
👈🏿امروز،بجای طرح استیضاح، باید مجلس و همۀ دستگاهها، مانند سپاه به میدان بیایند و از همه ظرفیت خود برای کنترل اوضاع تا انتخابات بعدی استفاده کنند.

👈🏿قطعاً؛ طرح استیضاح روحانی نقشۀ شوم آمریکا و خائنین یا ساده لوح های داخلی است!؟!؟؟؟ برای به زمین زدن انقلاب!؟!؟ "
-------------------------------------
توصیه میشود بیشتر درباره پروژه "دولت بی‌سر" تحقیق کنید، ببینید بر سر عراق و لبنان با اجرای این پروژه چه آمد...و چه کسانی نفع بردند...

حالا بهتر میفهمیم چرا این روزها مولا علی (سید علی خامنه ای) از (حسن روحانی) دفاع میکند...و حتی میگوید چرا اینهمه هجمه بر دولت وارد میکنید...
جامعه ما باید بفهمد تفکر برجامی (ترفند معاویه) نتیجه نمیدهد و باید برکنار شود، که اگر اینطور نشود، خدای نکرده سال دیگر و در انتخابات بعدی باز هم آن ۲۳ میلیون نفری که دوره قبل به روحانی رای دادند، دوباره با ترفند و حیله مجدداً به روحانی مانندی رای خواهند داد و این میشود همان حیله های معاویه...
علی را دریابید و حتی اگر دلیل رفتار و حرفهایش را نمیفهمید، فقط پشت او بمانید و نه یک قدم از او جلوتر بروید و نه عقبتر باشید.🚩#نشر_حداکثری
@Emad313

نظرات