آمریکا برکت را تحریم‌کرد!

تحریم اولین تولید کننده واکسن کرونا در ایران، توسط آمریکا نشان میدهد که واکسنهایی که برای ما آماده کردن...

واقعا کسی هست که باز هم به امریکا اعتماد کنه و حرف از مذاکره بزنه!؟

نظرات