‏روحانی گفته اگه پولای بلوکه شدمون آزاد بشه قیمت دلار ارزون میشه!

اولاً که ارز ذخیره کردید واسه دم انتخابات که دلارو بکشید پایین و مردم نفهم نیستن

دوماً اینم سرسلامتی سپاهه؟! پس نقش وزارت خارجه و دولت زبان دنیا بلد شما دقیقاً چی بود؟!
حتی یه خودکارم پرت نکردین!

✍️بیداری ملت 

نظرات