معرفی یک تکنیک مهم رسانه‌ای: عقیده اکثریت

این تکنیک مشابه تکنیک «همراهی با جماعت» کار می‌کند. فرضیه اصلی این روش این است که اگر اکثریت مردم کاری را انجام می‌دهند یا به چیزی اعتقاد دارند، آن کار یا عقیده حتماً درست است. ما اغلب به‌طور ناخودآگاه تحت تأثیر این موضوع قرار داریم.

استفاده از نظرسنجی‌ها در پیام‌های رسانه‌ای هم دقیقا به همین منظور صورت می‌گیرد. سازندگان پیام‌های رسانه‌ای می‌خواهند نشان دهند که اکثر مردم نظر خاصی را دنبال می‌کنند، پس شما هم‌چنین باشید.

این روش یکی از روش‌های رایج برای تغییر سبک زندگی است. همه این‌طور لباس می‌پوشند، همه این‌طور حرف می‌زنند، همه این‌طور رفتار می‌کنند و ......

🌀مراقب این روش باشید؛ "همه این‌طور هستند" ها را هم باور نکنید. گاهی همه این‌طور هستندها ساختگی‌اند برای اینکه شما در اقلیت قرار گرفته و مجبور به تبعیت از همه شوید.

#رسانه
#فضای_مجازی
#کلیپ
#دست_نوشته

نظرات