خسرو و میلاد دوست دارم
حال چای خوردم

نظرات

  • خسرو

    غزیز برام بر برای کس زیباست