کره جنوبی، انقدر با آمریکا گشته، فقط حرف زور میفهمه!

کشتی اش رو گرفتیم، حالا میخواد سود اون ۷ میلیارد رو هم بده!

این یعنی دیپلماسی اقتدار، نه التماس به کشورها برای برگشت به برجام سراسر خسارت!

نظرات

  • مسعود

    سلام برسرباز ولایت