دستمال که هیچ ، کل زندگی ام زیر درخت آلبالو گم شده است !

نظرات

  • مـحـمـد علیزاده

    ای جونم