بخندیداگه نخندید هرگز نمیفهمید خندیدن چه حالی داره😉😅😂این همه گریه بستون نیست 😭😂😂😅اگربه من بگن چی روبیشتردوست داری میگم بی حالی چون ازاین همه اشک بی حالی نصیب من شده انگارچشمامم ازاشک ریختن خسته شودن😞 ولی توزندگی باید به سه چیز عمل کنی یک نمازدوزکات سه روزه😍تادرای بهشت به روتون بازشن😊ولی اگه قلبی روبشکنین درابراتون بسته میشن ولی ناامیدنباشین خدابراتون یه دردیگه بازمیکنه اسم اون دردرتوبست بایدتوبه کنین وبد به اون شخص که قلبشوشکستین طلب بخشش کنید😍😉😊💜

نظرات

 • لبخند😊

  😂

 • 🎷

  خب باو

 • لبخند😊

  بوس برادختراستا

 • لبخند😊

  مرسی بابت لایکاتون💋