#مرد_میدان
#ما_ملت_امام_حسینیم

✅ علاوه بر فضای دلمان که این روزها عطر و بوی شهدا را دارد، بیاییم 👇

🌹🌷 فضای منزل

🌹🌷 فضای شهر و روستا

🌹🌷 فضای آپارتمان و ساختمان

🌹🌷 فضای اداره‌ها و مدارس

🌹🌷 فضای باشگاه‌های ورزشی

🌹 🌷فضای اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها

🌹🌷 فضای تاکسی‌ها و ون‌ها

🌹🌷 فضای هواپیماها و قطارها

🌹🌷 فضای کشتی‌ها

🇮🇷 همه و همه را شهدایی کنیم... 🇮🇷

🌷🌹 به یاد آنان که امنیت و آسایش امروزمان را مدیون مجاهدت‌های همیشگی‌شان هستیم. 🌹🌷

#سردار_دلها

نظرات