پس از آقایان رائفی پور ، پناهیان، عباسی و رحیم‌پور ازغدی حالا نوبت استاد مومن نسب است!

تخریب ادامه دارد تا حواس مردم از مطالبه گری به حق، انقلابی و سالم پرت شود...

#مومن_نسب_ها_تنها_نیستند

نظرات