اینا که نه به اعدام میگن چه جوابی دارن اگه یک قاتلی خدای ناکرده عزیز خودشان رو بکشه؟! سلبریتی گرامی ، میشه در هر چیزی اظهار نظر و اظهار وجود نکنی؟؟؟

#قصاص_حکم_الهی
#نه_به_بی_بصیرتی

نظرات

  • ONLYGOD

    👌