شبکه ملی اطلاعات یعنی نجات از وضعیت فعلی اینترنت که رضایت بخش نیست...

#مطالبه_عمومی
#شبکه_ملی_اطلاعات

نظرات

  • ONLYGOD

    👌