#فوتبال
#ویلموتس

🔁 رشته اسمیپ

⏳لطفاً چند دقیقه با ما باشید ...

💥 اخبار واصله حکایت از یک اتفاق عجیب دارد و آن هم اینکه ، فیفا علیه ایران حکم داده و به این آقای بلژیکی(ویلموتس) می‌بایست حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پرداخت شود!!!!
😞 به نظرم در اروپا و عده ای لامروت غربی خواستندضربه ای به ایران بزنند اما فراموش نکنیم بدون نفوذ مگرممکنه؟
🔰 لطفاً مسؤلین دلسوزبگردند و نفوذی ها و خائنین را پیدا کنند. چرا این پول از بیت المال پرداخت شود؟؟ برای چه؟ قوه مقننه و قوه قضائیه امید ما به شماست. لطفاً تدبیری کنید.🙏
😳 این مردک بلژیکی مگر چه کرد؟ اصلا فوتبال چه گره کوری از زندگی مردم را باز کرده که بابتش چندمیلیون تومان پرداخت شود چه رسد به چندمیلیارد؟ چرا؟
😡 این پول را همانهایی پرداخت کنند که مسبب این فاجعه هستند. 😤
✨ حکایت ویلموتش منو یاده حکایت بسته های اینترنتی هم میندازه!

✍ مهدی گلی

🔰 ادامه دارد . . .

نظرات

  • ONLYGOD

    👌