بنده خدا،😄چه واژه ای🌼
خدایا ما رو بنده خودت کن🤲🏻♥️

تاجزاده،زیباکلام خااااااااااااااااک بر سرتون🤫

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️یازهرا!😭♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

تنها راه رهایی از هر مشکل و سعادت و کامروایی فقط و فقط خدا است.

کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند،بلکه برعکس ،قوای عقلی آنها از حد متوسط تجاوز نمیکرده است ،امابه یک صفت ممتازبوده اند : ثبات و استقامت
#سخنان_درست

چیزی بهتر از روز به روز جلو تر بودن از دیروز نیست.

رقابت خوب است به شرطی که کسی که دیروز بودی،تنها کسی باشد که امروز باید ازش بهتر باشی.

و این خوب بودن در هر زمینه ای میتواند باشد ولی بهترین اش همین علم و دانسته های بشر است.

اگر امروز بیشتر و بهتر از دیروز دانش کسب کردی،و یا میزان دانشت افزایش پیدا کرد،بدان خوب رقیبی بوده ای.

به این نکته هم توجه کن که اگر بهترینِ خودت باشی،کم‌کم‌ بدون هیچ حساد... مطالعه بیشتر