♡ عـشـقـ آوارهـ ♡
لـفـ خـز شـدهـ بـزنـ بـیـ صـدا 🤭
https://rubika.ir/eshgheavare


لطفا همه بیاین این کانال❤️

أڂ ٲزخنڊۿ عآڜ بڴم..؟⃢҈꙰ᬼ᳀ ڹ ۄڵش ګن ۺمإم عأۺقۺ ميڜێڼ...♥️⃢

مـرگ‌احساس‌یعنی . . .⏱⃟🍃
+خانواده؟ -کہ‌چی . . . 🔗!-
+مهمونی؟ -بیخیال‌بابا . . .📓!-
+فلانی‌مرد -همہ‌میمیریم . . .🗞!-
+عاشقتم -باش . . . 📇-!
+همہ‌رفتن -چہ‌بامزه . . .🎬!-
+اینده -ازکجامعلوم‌بیاد . . .🌚!-
+فرداتولدته -فردا‌چندمہ . . .🔬-!
+چرا‌اینطوری‌شدی -یادم‌نی . . .📰-!... مطالعه بیشتر

تا حالا رفتین پی وی کسی زل بزنید بهش؟😔
میفهمید چی میگم؟!💔🙂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌... مطالعه بیشتر

دخـتـر: دوســت دخــتـــر جــدیــدت خــوشــکــلــه؟ (تـو دلـش: آیـا واقــعــا از مـن خـوشـکـل تـره)
پـسـر: آره خـوشـکـلـه (تـو دلــش: امـا تـو هـنـوز زیــبـاتـریــن دخـتـری هــسـتـی کـه مـن مـیـشـنـاسـم)
دخـتـر: شـنــیــدم دخــتــر شـوخ طــبــع و جــالـبـیـه(درســت اون چـیـزی کـه مـن نبـودم)
پــسـر: آره هـمـیـنـطـوره(ولــی در مـقـایـسـه بـاتـو اون هـیـچـی نـیـسـت)
دخــتــر: خــب پــس امــیــدوارم ش... مطالعه بیشتر

ایـنـ روزا مـیـگـذرهـ ولـیـ مـنـ از تـو نـمـیـگـذرمـ 😍😚

‏حواست هست که دلم
یه جایی بین خنده هات
و چشات جا مونده؟!♥️

‌‌‎‌‌‎‎‌‎‎‌‎‌‌‎‎‌‎‎‌

یـعـنـیـ مـیـشـهـ بـیـایـ بـهـ خـوابـمـ🤗🙃

منتظر حضور گرمتونم😍💜
https://rubika.ir/dokhikhas1381

https://rubika.ir/dokhikhas1381
پیجم تو روبیکا یه سر بزنین😍♥
مرسی ازهمتون (✪‿✪)

⦅تــو⦆ شُدی مـاهِ پُـر نور دِلَـم!🌕🍃✨

ٺو یِڪ نَفَـرے اما
بے ٺو جَهــانَم خالیســٺ...!✨🌿

کسی کِه بی دلیل دوسِت دارِه رو نِمیتونی با دَلیل قانِع کنی که فَراموشِت کنِه

گاهی‌باید‌به‌دور‌خود‌یک‌
دیوار‌تنهایی‌کشید،‌نه‌برای‌اینکه‌دیگران‌را
از‌خود‌،دور‌کنی‌بلکه‌ببینی‌چه‌کسی‌برای‌دیدنت
دیوار‌،را‌خراب‌میکند...♥

♡عشق یعنی دوست داشتن یه آدم معمولی
به صورت خاص♡

سًٍنًٍگًٍ بًٍاًٍخًٍتًٍ تًٍاًٍ کًٍاًٍغًٍذًٍ بًٍغًٍلًٍشًٍ کًٍنًٍعًٍ

فاز نبودن برمیدارید نمیگید از بچگی به ما گفتن جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید:/🤭😂

☆ مـنـ بـگـمـ نـبـاشـ تـوغـلـطـ مـیـکـنـیـ نـبـاشـیـ ☆

●●

شخصیت من را با برخوردم اشتباه نگیر
شخصیت من چیزی است که من هستم
اما برخورد من
بستگی دارد به اینکه تو کی هستی (◠‿◕)

#انگیزشے 💛

هر اشتباه مرا قوی تر میکند💪🏼😼^^

گاهی‌وقتا‌آدم‌دلش‌لک‌میزنه‌برای
پیامی‌که‌توش‌نوشته:میای‌آشتی؟🖤

مارو به خاطر اشتباهای گذشتمون سرزنش نکنید. . .
شاید به خاطرشماها عوض شده باشیم:)
‎‌‌‎‌‎‌‌

- از همه کس گذر کنم، از تو گذر نمیشود :)))♡

گفت"
بدون‌مح‌چی‌میکشی ..؟
گفتم"
نقشه‌واصه‌خوش‌گذرونی‌ ..
ولله‌مردم‌چه‌پر‌توقع‌شدن ..
😑😂
┄┄•☆💔🖤💔☆•┄
سـرکـاریـ (◠‿◕)

مـیدونـیـ چـیـهـ اصـنـ نـبـاشـیـ نـیـسـتـمـ لـعـنـتـیـ 😍💞

♡ زنـدگـیـ زیـبـاسـتـ اگـهـ خـودتـ بـخـوایـ ♡

هیچوقت خودتو برای شخص دیگه ترک نکن (◠‿◕)

- دلتنگی‌ینی..<̶꯭͞🥀>••͜
- یهویی..<̶꯭͞🌙>••͜
- یادش‌بیوفتی..<̶꯭͞🚭>••͜
- گوشیتو‌برداری..<̶꯭͞🚸>••͜
- شمارشو‌پیداکنی‌..<̶꯭͞🙇🏿‍♂>••͜
- اما‌زنگ‌نزنی‌آروم‌تو‌دلت‌..<̶꯭͞🌻>••͜
- بگی‌دلم‌برات‌تنگ‌شدع..<̶꯭͞🌵>••͜... مطالعه بیشتر

‏-دلت‌چی‌میخواد؟
+حواسش‌به‌دلم‌باشه،همین(: