داریم به سمتی میریم که؛

بی حیایی = مُد..
بی آبرویی = کلاس..
دود = تفریح..
رابطه با نامحرم = روشنفکری.
گرگ بودن = رمز موفقیت..
بی فرهنگی = فرهنگ..
پشت کردن به ارزشها و اعتقادات = نشانه رشد و نبوغ..
خوردن حق دیگران = زرنگی..
ای اشرف مخلوقات خدا ؛
به کجا چنین شتابان... مطالعه بیشتر

مواظب رابطه هاتون باشید.
با هر دستی که سمتتون دراز شد
دست رفاقت و یکی شدن ندید
خیلی تفاوت هست،
بین اونی که در نبودت پشت سرت کاسه بدست آب میریزه
با اون کسی که آبروتو میریزه!

گاهی اوقات میبینی نمیتونی به هیچ زبانی با آدمها حرف بزنی.اونجاست که ترجیح میدی به یه زبان دیگه سکوت کنی...

سکوت بیشتر از اونی که فکرشو بکنی
حرف میزنه

اِی کاش یاد میگرفتیم . . .
عَصبانیتِمون اَز دست دیگران رو سر کسی كه از همه جا بیخبره و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه . . .
"خالی نَکنیم " . . .

آدما عوض نمیشن فقط هویت اصلیشون فاش میشه!!

تلـــخ ترین رفتن ها ... ؟
رفتنی است که با سکـــوت
شروع شود آری رفتن ها ....
شــروعِ یک درد است
بی پایان ..تلخ و عمیق
m

یه لحظه توی دلم برای خدا نوشتم:
میشه با عشق هیچ کس رو امتحان نکنی؟
درد داره آخه خیلی....