سلام عشق قدیمیتون امد 😂😂😂😂💦

چرا اسمیپ اینجوری شده با ی کاربر هول و بیشور گوه شده توش بجای پست بیشتر چت دیده میش😐🍓لطفا رسیدگی کنید🐣🍷