محبت کردن به بعضیا.
مثل اب دادن به گل
مصنوعیه⁦:)⁩

شاید دخترا عروسک باشن
بتونی باهاشون بازی کنی
😈ولی یهو دیدی یکیشون انابل در اومد😈
👿 زد دهنتو سایید👿

ما لاکچری نیستیم⁦
ولی باهامون خوش می گذره

هروقت که یه قهوه ی تلخ می خوری خوشت میاد
ولی وقتی
بادوم می خوری تلخ باشه بدت میاد
بحث بحثه انتظاره⁦:)⁩

رفیقام کاری باهام کردن
که دلم
برای دشمنان تنگ شده

👍ادما دو دسته اند👍
💗 یامردادین💗
💖 یادوست دارن مردادی باشن💖

گفت جرعت یا حقیقت
گفتم حقیقت
گفت اخرین بار چه دروغی گفتی
گفت
پرسیده بود خوبی گفتم اره

قانون معرفت می گه به قلب ما
نزدیک است آن که
از چشم ما دور است⁦:)⁩

به دنیا گفتم باوفا کیست ؟
گفت
ان کس که به یاد توست
نه ان کس که کنار توست

سلامتی کسی که
تو خاطرمون
عبدی هست
ولی تو خاطرشون
عددی نیستیم

کسی که پشت سرت حرف می زنند حتما جرات نداره
جلو روت حرف بزنه

واسه کسی بسوز
که برای خاموش کردنت
از اشکش مایه بزاره⁦;)⁩

لازم نیست ادما رو امتحان کنی
یکم صبر کن
خودش از نقش بازی کردن خسته میشه⁦:)⁩

من دخترم
ولی لج کنم
کل دنیا حریفم نیست

می ترسم اگه یه شب هم راضی شدی به خوابم بیای
من به یادت بیدار نشسته باشم⁦:(⁩

هروقت خواستیم به کسی نزدیک بشیم
از ما دوری کرد.
هروقت خواستیم ازش دور بشیم
به ما نزدیک شد.

هرکی مارو
همینجور
که هستیم خواست
دمش گرم
هرکی نخواست
شرش کم

نزار چون دختری بتونن بهت زور بگن⁦:)⁩

✓ یکی رو دارم✓
× نیازی به دومیش ندارم ×
× نزدیک نشو دوسش دارم✓

من دخترم ولی بیا بهت درس مردونگی یاد بدم