✳من امیدم را
در یأس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سالِ بد یافتم
و هنگامی که داشتم خاکستر می‌شدم
گُر گرفتم.
زندگی با من کینه داشت
من به زندگی لبخند زدم..

#احمد_شاملو

کلمه ها قدرت آزار دادن رو ندارند
گوینده‌ی اون کلماته که قدرت داره؛
هر چه عزیزتر قدرتمندتر!

••ــــــ🌿ــــــ••

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد...

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم.

••ــــــ🌿ـــــ••

بیماری چشمان تو بیمارم کرد
در دام غم و غصه گرفتارم کرد
یک روز امید زندگی داد به من
روز دگر از زمانه بیزارم کرد

قالــت: غازلـني _ يا شاعــر
وتبسّمـت خجــلاً
🥀قلت: لها ما إسمك ياتــرا
🥀قالـت: ناديني ... قـمـراً
🥀قلت: والله بل بـدراً__قد اكتمـلا
🥀قالت: رحماك.. ياشاعري_ذوبتني غزلاً
🥀قلت: رحمـــاكٍ أنتي يا معذبتـي

🥀قد ذاب__الفــؤاد غراماً وعشقــا... مطالعه بیشتر

تو اگر باشی و من باشم و باران باشد
به بغل می کشمت گرچه خیابان باشد...

#رضا_گلستانی

❤️❤️❤️

پسری که از پشت شیشه به قطرات باران خیره میشه...

باید از پشت بغلش کرد😂🤦‍♂

دردمندِ عشق را ،
دارو به جز ديدار چيست؟
: )💌🌿...
امیرخسرو دهلوی

#عاشقانه

* با دقت بخونید

اگر هزار مرتبه هم مادرت را بیشتر دوست میداری
به پدرت بیشتر محبت کن
نگذار غرور مردانه اش خدشه دار شود
جو گندمی های شقیقه اش را ببوس
نامرتبی های ابروانش را سامان بده
تصدق گرگ و میش چشمانش را بگو
چروکِ زیرِ چشمانش را ببوس
سرش را روی پاهایت بگذار
برایش لالایی بخوان
و کم پشتی موهایش را نوازش کن
به آغوشش برو
اما نه با قد رعنا
او گاهی دلتنگ دردانه‌ی شیرین زبانِ دو ساله اش می شود
در خورش... مطالعه بیشتر