بهم گفت:(
_دنیامیـ
وقتے رفـ 🚶🏻‍♀
بهشـ گفتمـ:(
+مگہ نگفتے دنیامے؟
گفتـ:(
_دنیا دوروزهـ💔

➖⃟🥀•• if i die would you miss me!
وقتی بمیرم دلت تنگ میشه! :))

𓇽𓇽𓇽♪ꪑꪖꪀ ꪖɀ ꫝꪖꪀꫀꫝ 𝘬ꫝꪮ𝘳ᦔꪖꪑ ᧁꫀ𝘳 ꪖɀ 𝘳ꪖᠻ𝓲ᧁ (❍ᴥ❍ʋ)
ꫝꪖꪶꪖ ꫝꪖꪑ ꪖɀ 𝘳ꪖᠻ𝓲ᧁ 𝘬ꫝꪮ𝘳ꪖᦔꪖꪑ 𝘬ꫀ ꪖɀ ꫝꪖꪑꫀꫝ ᥇ꪖᦔ𝓽ꪖ𝘳ꫀꫝ(;´༎ຶٹ༎ຶ`)
¯\_(ツ)_/¯از همه خوردم غیر از رفیق 🙂💔
اما حالا ک فکرش میکنم از رفیق از همه بدتر خوردم🙂💔... مطالعه بیشتر

مح یہ عصبی [🙂💔]استرسی
مح یہ دیونح[🙂💔]عاشق
مح یہ ادمـ [🙂💔]دیونه ک بح همح میپره
مح یہ عاشقح[🙂💔]دݪ شکستح
مح یہ دیونح کح[🙂💔]شبا فقط با فڪر تو خوابش میبرح

𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑖𝑓𝑒
𝐼𝑡 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛’𝑡 𝑐𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡’𝑠 𝑒𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦
𝑝𝑎𝑖𝑛𝑓𝑢𝑙

دلتنگی مثل چاقوی کُند میمونه
نمیبُره ولی بشدت دردناکه!🔪🖤

شبا ‍خیلی ‍درد ‍دار‍ه .🍒.!
‍یهو هم‍‌ه‍ ‍تنهاییا ‍میریز‍ه ‍رو ‍سرت .👠؛°!
‍دلتنگیا .🖍 .
‍خاطر‍ه ها .📕.
‍افکار ‍پوچ .🔱

𝑠𝑡𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛𝑡,𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 🐥.
𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑦; 𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 𝐼 𝑑𝑜𝑛,𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 💫.
𝑦𝑜𝑢,𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑚𝑦 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡𝑠 🌤.

‍ثاکت ‍ماندن ‍بدین ‍معن‍‌ی ‍نیث 📒 .
‍ک ‍چیزی ‍برای ‍گفتن ‍ندارم‍ 🚖 .
‍فک‌‍نمیکنم‍ ‍آماده‌‍ی ‍شنیدن 🥂 .
‍افکارم‍ ‍باشی‍ . . 🐤 . !... مطالعه بیشتر

-یَعنی‍‌فَقَد‌مَرگ‍‌حَقِه‍•⸢📷⸥-!
-عِشق‍‌حَق‍‌نیصِط‍ـ•⸢💛⸥-!
-ضِندِگی‍‌حَق‍‌‌نیصط‍ـ•⸢📒⸥-!
-تَفرِیح‍‌حَق‍‌نیصط‍ـ•⸢🌻⸥-!
-عآرِزو‌‍حَق‍‌نیصطـ•⸢🧀⸥-!
❰❱⃢🌙

#یِہ‌روز‌خُب‌‌‌ꔷ͜ꔷ
#یِہ‌‌شَب‌خُب‌‌‌‌ꔷ͜ꔷ
#یِہ‌دُنیآیِ‌خُب‌‌ꔷ͜ꔷ
چیزآیی‌بودَن‌کِہ‌‌حیچوَق‌نَدآشتَم‍!‌ꔷ͜ꔷ
❰❱⃢🌙

⚣︎⚤︎ᗷᗩᗪ TᗩᖇIᑎ ᗰOᗩIᗴᗰ ᖇIᘔᗴᘜᗩᖇ ᗷOᗪ KᕼOᑎ ᗩᐯᗩᒪ ᗴᗰTᗴᕼᗩᑎ ᗰIᘜᗴᖇᗴᖴT ᗷᗩᗪ ᗪᗩᖇՏ ᗰIᗪᗩᗪ⚢︎⚣︎𓂻♔︎

بد ترین معݪم!...
روزگار بود؟....
چرا؟....
چون اوݪ امتحان میگرفت!....
بعد درس میداد ؟....
🌑🥀🌙🙂💔🌑

منو وقتی که دلتنگتم
هیشکی نمیتونه تحمل کنه . . .

قاصدک های پریشان را ک باخود باد برد با خودم گفتم مرا هم میتوان از یاد برد😔

*دقیقا ازهمون جایی کح میگی دیگه مهم نیست دقیقا ازهمون جا مهمه:)

💫مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزنه؛من همیشه نگاهم به ماهه🌚

^^اونی که بخوادت حتی اگه شیطان هم باشی ازت فرشته میسازه^^

💫مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزه؛من همیشه نگاهم به ماهه🌚

🥀 ⃟▬▬▭••ʙᴇɴ Çᴇᴠɪʀɪᴍ ɪÇɪ,ᴏ Çᴇᴠɪʀɪᴍ ɪÇɪ ᴋᴀʟᴘ ꜱÖᴢʟᴇʀɪᴍɪᴢ ʙʟᴏᴋ

من آنلاین ، اون آنلاین ولـی حرفای دلمونـ بلاڪ . . .
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌... مطالعه بیشتر

ᣵᣔᣴᔿ ᙆᣔᣴᶠᶤᣔᐪ ᵏᑋᣔᐪᵉᣴᵉ ᣴᐤ ᣕᣔᒄᣔᣴᵉᵎ"
- صرم ظرفیت خاطرح رو ندرح!"🚶🏿‍♂

【ᒢᣔᑋᣔᣕᔿᣳ ᒃᓫ ᣕᣔᔿ ᣚᓫᣕᒄᔾᣳ】
【جھڼمي بھ ڼٲم زڼدڳے】
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

گفت: تو که به آرزوهات نمیرسی! پس چرا براشون تلاش میکنی؟؟ گفتم: توهم که اخرش میمیری پس چرا زندگی میکنی؟؟:)💔...

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست... کس در همه آفاق به دلتنگیه من نیست...

▸ ᣵᣚᐤᗮᐠ ᒄ꘍̸ᣴ ᣔᔿ꘍̸ᕐ ᗮ꘍̸ᣴᐠᣚᎥ ᣵᑋ꘍̸ᒃᆢ⊸
-صُکۅتۍ دڕ اَعماقِ ټاریکی شب "🚶🏿‍♂
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

لَعنَت‌بَح‌لَبخَندِتَقَلُبے ـ🙃ـ!
لَعنَت‌بِح‌دُوستاےِتَقَلُبے ـ🚬ـ!
لَعنَت‌بِح‌زِندِگےِتَقَلُبے ـ⛓ـ!
لَعنَت‌بِح‌اَشک‌ِ‌تَقَلُبے ـ💧ـ!
لَعنَت‌بِح‌عِشقِ‌تَقَلُبے ـ💥ـ!
لَعنَت‌بِح‌هَمَتوݩ.(:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌... مطالعه بیشتر

جآیے کِھ کَلَمآت نآکآم بِمآنَند⛓️〰️ موسیقے سُخَن میگوید 🙂🎶💕 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻ 9:39 ●━━━━━━──

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌◗زیادۍعاشق‌نشو...🙂🌿!◖
◗زیادۍاعتمادنڪن...🌾!◖
◗چون‌بعداًهمون‌زیادۍ...📗🔗!◖
◗زیادۍداغون‍‍ت‌می‌ڪنہ...🔋!◖... مطالعه بیشتر

ازت متنفر نیستم ولی اگه اتیش بگیری آب داشته باشم میخورمش!

❮بنظره‌مَن‌‌مجازی‌ی‌دنیایه‌فیکه❯ .🍒 !
❮چون‌عادمایه‌توش‌عصن‌معلوم‌نیث‌کین❯ .❗️؟
❮راحط‌دل‌میشکنن‌❯ .🚨 .!
❮عاخرشم‌میزارن‌میرن❯ .⛽️ .؟
❮عشق‌تو‌مجازی‌وجود‌نداره‌❯ .🔥 . !
❮عین‌عشق‌مجازی‌عصمش‌وابصتگیه❯ .🧣. ؟
❮که‌حداقل‌نصفمون‌بش‌دچار‌شدیم❯ .🎒 . !
❮فراموش‌کردنه‌عادمایه‌مجازی❯ .🌶 . ؟
❮خیلی‌صخت‌تر‌عز‌واقعیته❯ .🚁 . !
❮چون‌مجازی‌عادماش‌طرو❯ .🚩 . ؟
❮با‌حرفایه‌فیک‌نگه‌میدارن❯ .☎️ . !
❮که‌بعدشم‌برن❯ .📕 . ؟

╭☆•┅─... مطالعه بیشتر

دِلبَر:)🖤⃟꙰💁🏿‍♀️-!
نًگُفته بوُدی اِنقَدر بَدے💋⃟꙰👺-!
نًگُفته بوُدی اِنقَدر بَد اَخلاقے🌻⃟꙰✨-!
نًگُفته بوُدی اِنقَدر سَردے☃️⃟꙰🌨️-!
نًگُفته بوُدی اِنقَدر مَغروُرے👼🏿⃟꙰💘-!
نًگُفته بوُدی اِنقَدر صَنگ دِݪے🥀⃟꙰🍷-!
نًگُفته بوُدی اِنقَدر.......:)🌿⃟꙰🕊️-!
╭☆•┅──────┅•... مطالعه بیشتر

ـاگح ـبمیرمـ"⃢🍒-!
ـدلتونـ ـواث‌ـح"⃢🏓-!
ـصدامـ"⃢🚠-!
ـغر ـزدنامـ"⃢🚁-!
ـبغضامـ"⃢🇹🇳-!
ـاشکامـ"⃢📕-!
ـموهامـ"⃢📌-!
ـدستامـ"⃢🎡-!
ـواث‌ـہ ـهیچکدومـ"⃢🖍-!
ـتنگـ ـنمیش‌ـہ⃢📍-!
╭☆•┅──────┅   💔
╰☆•┅──────┅•☆╯... مطالعه بیشتر

+چرا اینقدر باهام سردی؟😕
-چون تو دیروز باهام سرد بودی!😒
+یعنی تو ادم تلافی کنی هستی؟🤨
- اره😐
+پس چرا اونموقع کع دوستت داشتم تلافی نکردی؟؟🙂😉💔