سلام خوش امدید رزمایش اقتتدار 99

صبح بخیر ایران عزیز 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🍂🍂🍂🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌺🌺🌺🇮🇷🌺🇮🇷🇮🇷🌺🌺🌺🌺🌺🌺🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌱🌱🌱🌱🌱تاریخ 30/10/30 سال 1399 ساعت 13:11 دقیقه... مطالعه بیشتر

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

سالروز شهدت فاطمه زهرا و ایام فاطمیه تسلیت Masood balohsdan iranshar

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷😍😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹پرچم جمهوری اسلامی ایران نظام مقدس

پرجم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

🇮🇷🇮🇷🇪🇬🇮🇷🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬

سلام بر شهدای 8 سال دفاع مقدس

سالروز شهدت فاطمه زهرا تسلیت باد

سلام بر شلمچه قهرمان عملیات کر بلای پنچ

سلام سردار شهید حاج قاسم

سلام بر شهدای دفاع مقدس

سلام بر سلیمانی عزیز

سلام علیک یا فاطمه زهرا

سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله دخت نبی مگرم اسلام تسلیت

درود بر روان پاک شهدای اسلام

سلام بر روح پاک شهید حاج قاسم سلیمانی