❇️❇️و حالا مارپیچ سکوت و موجی که ما را برده است!

این روزها و در فضای غلبه رسانه‌ها، دو مسئله فراموش شده است؛ نخست اینکه براساس استدلال، مطالعه و نتیجه‌گیری خودمان تحلیل کنیم و درواقع صاحب تحلیل باشیم و نکته دیگر اینکه کار درست را انجام دهیم حتی اگر غالب جامعه یا براساس تعارف یا برای ترس از تنها ماندن و ... راه دیگری را بروند.
.
نکته دیگر اینکه رسانه‌ها قدرت زيادي دارند تا آنجاكه می‌توانند شما را ... مطالعه بیشتر

معرفی یک تکنیک مهم رسانه‌ای: عقیده اکثریت

این تکنیک مشابه تکنیک «همراهی با جماعت» کار می‌کند. فرضیه اصلی این روش این است که اگر اکثریت مردم کاری را انجام می‌دهند یا به چیزی اعتقاد دارند، آن کار یا عقیده حتماً درست است. ما اغلب به‌طور ناخودآگاه تحت تأثیر این موضوع قرار داریم.

استفاده از نظرسنجی‌ها در پیام‌های رسانه‌ای هم دقیقا به همین منظور صورت می‌گیرد. سازندگان پیام‌های رسانه‌ای می‌خواهند نشان ... مطالعه بیشتر