اونایی که باغم رفیقن یه نصیخت ازمن بهش بگین به غم میگما بهش بگین فراموش نکنه رفیق قدیمیشو اخه شادی حی میگه این غم کجاست همه مردم تواین گرونی بهش نیازدارن😂😂

خدایادوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی همیشه این توهستی که ازم حالم روپرسبدی بازم چشمامومیبندم تاخوبی هات روبشمارم نمیتونم فقط میگم خدایادوستت دارم😊😊😊😍😍🌸🌸

بخندیداگه نخندید هرگز نمیفهمید خندیدن چه حالی داره😉😅😂این همه گریه بستون نیست 😭😂😂😅اگربه من بگن چی روبیشتردوست داری میگم بی حالی چون ازاین همه اشک بی حالی نصیب من شده انگارچشمامم ازاشک ریختن خسته شودن😞 ولی توزندگی باید به سه چیز عمل کنی یک نمازدوزکات سه روزه😍تادرای بهشت به روتون بازشن😊ولی اگه قلبی روبشکنین درابراتون بسته میشن ولی ناامیدنباشین خدابراتون یه دردیگه بازمیکنه اسم اون دردرتوبست بایدتوبه ک... مطالعه بیشتر

من عاشق نشدم وشکست عشقی هم نخوردم 💓💔👊🤣🤣🤣

ولی این اهنگ رودوس دارم💗💜💛💚💙

حیف دلم دلت حال دلمو بد میکنه 💔😩
نمیفهمی چمه 😞
قلب مریضم این روزای بد لعنتی روداره ردمیکنه داره ردمیکنهಥ_ಥ

چم شده بازچراهیچ جوری نمیتونم من ازفکرت درام بدجوری رفت طوری که نمیدونم الانم کجام بده حال وهوام♬♪♩♥


خوش باش عزیزم ولی من اینجادل تنگ ام تنها نشستم دارم بادردهامیجنگم ☹

عیبی نداره روزای خوب منم میرسه
هرکی میرسه میگه... مطالعه بیشتر

این تیکه غمه راستیتش فاز خودمه ♥‿♥(︶︿︶)(ಥ_ಥ)
بارون میدونی من ازهمه دلگیرم 💔هم ازتو هم از او من ازهمه دلگیرم💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔بارون وقتی میخوره روتن من... مطالعه بیشتر

من عاشق این قطع شعرهستم💜💛💚💙.

من عاشق اینم 😍عشقودرتوببینم👀زیباترازاین عشق درقلب توبشینم❤💋
♥‿♥♥‿♥♥‿♥♥‿♥♥‿♥